Atık Isı Geri Kazanımı

GE tarafından geliştirilen patentli Clean Cycle TM ORC Teknolojisi

1
Atık Isı Geri Kazanım ORC Ünitesi Kuruldu
1
Saat Çalışma Süresi Geride Bırakıldı

Atık ısı geri kazanımı GE tarafından geliştirilmiş ve patentli olan Clean Cycle TM ORC teknolojisi sayesinde yüksek kazançlı ve risksiz bir yatırım imkanı haline gelmiştir. Endüstiryel atık ısılar, biyogaz ve biyokütle santralleri, çöp gazı santralleri, kojenerasyon tesisleri Clean Cycle ORC teknolojisi için ideal uygulama alanlarıdır. 

ORC Sistem Teknik Veriler

[wptb id=8759]

Atık Isı Geri Kazanımı Uygulamaları

Gaz Motorları

Atık ısı geri kazanımı tüm gaz motorları için yüksek kazançlı, verimlilik artıcı ek yatırım imkanıdır. Patentli Clean Cycle ORC teknolojisi ile ilk kez her gaz motoru bağımsız olarak kendi bacasından çıkan ısıdan yüksek maliyetli yatırımlara gerek kalmadan elektrik üretebilir.

Biyogaz santralleri, biyokütle santralleri, çöp yakma tesisleri, çöp gazı santralleri ve atık su arıtma tesisleri gaz motorlarından ciddi miktarda atık ısıyı bacalarından doğaya atmaktadırlar. Baca tahliye hattına paralelde kurulacak eşanjörler vasıtası ile bu atık ısı 155 C’de sıcak suya dönüştürülüp patentli Clean Cycle ORC türbinine iletilerek elektrik üretilebilir.

Biyokütle Kazanları

Patentli Clean Cycle ORC teknolojisi ile ilk kez her boyutta biyokütle kazanı atıl kazan kapasitesini ve bacadaki atık ısısını yüksek maliyetli yatırımlara gerek kalmadan elektiğe dönüştürebilir. Bu sayede elektrik üretimine ek olarak daha dengeli kazan işletme sıcaklıkları elde etmem de mümkündür.

Geleneksel ORC sistemlerinin aksine ısı transferi akışkanı olarak su kullanıldığı için işletme sahibine her hangi bir ek sigorta yükü ve işletme riski getirmez.

Endüstiyel Prosesler

Her hangi bir endüstriyel tesis atık ısı geri kazanımı için kolaylıkla GE tarafından patentli Clean Cycle ORC teknolojisinden yararlanabilir. Geleneksel ORC sistemlerinin aksine ısı transferi akışkanı olarak su kullanıldığı için işletme sahibine her hangi bir ek sigorta yükü ve işletme riski getirmez. Çimento, Gıda, Demir-Çelik, Petrokimya ve Ahşap Sanayi tesislerinde ciddi miktarda atıl atık ısı mevcuttur.

Sıvı Yakıtlı Motorlar

Atık ısı geri kazanımı tüm sıvı yakıtlı motorlar için yüksek kazançlı, verimlilik artıcı ek yatırım imkanıdır. Patentli Clean Cycle ORC teknolojisi ile ilk kez her sıvı yakıtlı motor bağımsız olarak kendi bacasından çıkan ısıdan yüksek maliyetli yatırımlara gerek kalmadan elektrik üretebilir.

Baca tahliye hattına paralelde kurulacak eşanjörler vasıtası ile atık ısı 155 C’de sıcak suya dönüştürülüp patentli Clean Cycle ORC türbinine iletilerek elektrik üretilebilir.

Atık Isı Geri Kazanımı Talepleriniz için Bize Ulaşın